ایرنا و خبرگزاری قزاقستان یادداشت تفاهم همکاری امضا کردندبه گزارش ایرنا، این یادداشت تفاهم را «محمد خدادی» مدیرعامل ایرنا و «عسگر عمروف» همتای قزاقستانی در شهر آستانه امضا کردند.
برپایه این تفاهم که شامگاه چهارشنبه امضا شد، تبادل محصولات خبری، اجرای طرح های همکاری و برگزاری برنامه های مشترک مانند کارگاهها و دوره های آموزشی و همچنین برپایی نمایشگاههای عکس و فعالیت های دیگر پیش بینی شده است.
همچنین همکاری در پوشش خبری مانند برنامه های سران دو کشور، هیات ها و وقایع در ایران و قزاقستان از دیگر بندهای توافق ایرنا و قازاینفورم است.
این یادداشت تفاهم سه ساله برپایه توافق مدیران عامل دو خبرگزاری برای دوره های مشابه نیز قابل تمدید است.
قازاینفورم که بزرگترین خبرگزاری قزاقستان است، پس از فروپاشی شوروی سابق به وجود آمده و 15 دفتر در مناطق مختلف این کشور دارد.
خبرگزاری دولتی قزاقستان همچنین در روسیه، چین، ترکیه، امارات، اردن، ازبکستان، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا خبرنگار دارد.
قازاینفورم با 22 خبرگزاری ازجمله ایتارتاس و بلتای بلاروس نیز همکاری می کند.
اروپام*391 انتشار دهنده: هادی مولوی نیاانتهای پیام /*


پاسخ دهید