به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان در اولین دور گفت‌وگوی فرهنگی ایران و روسیه با بیان اینکه گفت‌وگو می‌تواند انسان‌ها را به هم نزدیک کند، گفت: ما با گفت‌وگو از نفرت به سمت عشق حرکت خواهیم کرد، در واقع از اردوی خشم به اردوی عطوفت خواهیم رفت.

وی افزود: گفت‌وگوهای فرهنگی، گفت‌وگوی دل‌های ملت‌ها است. از طریق گفت‌وگوهای فرهنگی می‌توان فرصتی ایجاد کرد که هر دو کشور هم را بیشتر بشناسند و در سایه این شناخت، حوزه‌های دیگر توسعه پیدا کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در گذشته‌های دور بین ایران و روسیه روابط فرهنگی وجود داشته است، اما اکنون این روابط فرهنگی بیش از گذشته توسعه یافته و در مسیر تعاملی قرار گرفته است. از این رو، گفت‌وگوهای فرهنگی می‌تواند بین اندیشمندان دو کشور زمینه‌های خوبی را در انتقال فرهنگ و هنر ایجاد کند.

وی با تأکید بر استفاده از عنصر فرهنگ و گفت‌وگوهای فرهنگی جهت ارتقای مناسبات دوستانه با سایر جوامع افزود: فرهنگ به دلیل ظرفیت‌های گسترده موجود در آن همواره مناسب‌ترین بستر و راهکار برای تعامل و گفت‌وگو میان ملت‌ها و یافتن زمینه‌ها و راهکارهای مناسب جهت نزدیک کردن دیدگاه‌ها و فهم مشترک میان ملت‌ها به شمار می‌رود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: هدف اولیه ما پایدارسازی این گفت‌وگوها است، به این معنی که این گفت‌وگوها تداوم یابد تا با کشورهای مختلف در مسائل فرهنگی به یک فهم مشترک برسیم.

ابراهیمی‌ترکمان با اشاره به چند وجهی بودن گفت‌وگوهای فرهنگی گفت: گفت‌وگوهای فرهنگی از جنس اغناء است و به نوعی گفت‌گوی دل‌ها با یکدیگر است. زبان گفت‌وگوی فرهنگی زبان معرفت است و نه زبان علم. ما باید دنبال این باشیم که دل‌ها را به هم نزدیک کنیم.

وی اظهار کرد: به عبارت دیگر، هر کسی داشته‌های فرهنگی خود را عرضه می‌کند و از برتری‌های فرهنگی دیگری اقتباس می‌کند. مسأله مهم این است که در این فرایند این دو فرهنگ یا چهره‌های حاضر در گفت‌وگو به هم نزدیک می‌شوند و این بسیاری از مشکلات را از بین می‌برد.

ابراهیمی‌ترکمان تأکید کرد: شیوه گفت‌وگو باید تعاملی باشد، نه یکسویه. به این معنی که هم چیزی می‌دهیم و هم چیزی می‌ستانیم و تنها درپی تأثیر گذاشتن بر طرف مقابل نیستیم. گاهی از فهم خوب دیگران تأثیر می‌پذیریم و دیگران هم به همین ترتیب.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان سخنانش، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این همایش  در تقویت فهم مشترک مسائل و موضوعات مؤثر باشد و نتایج ارزشمندی در مسیر توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین دو کشور ایران و روسیه به ارمغان آورد.

انتهای پیام

تقویت گفت‌وگوهای فرهنگی برای رسیدن به فهم مشترک

پاسخی بگذارید