رویدادهایی خبری چهارشنبه 15 شهریور در استان کردستانبه گزارش خبرنگار ایرنا، امروز هشتاد و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی ساعت 10 در دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان برگزار می شود.
**امروز همچنین نشست خبری معاونت وظیفه عمومی ناجا، ساعت 11 برگزار می شود.
دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه های خبری روزانه خود را روز قبل از طریق شماره تلفن 33230105 و 33288683 به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع دهند و یا به شماره نمابر 33288682 ارسال کنند.
کانال تلگرامی خبرگزاری جمهوری اسلامی استان کردستان (ایرنا) نیز به آدرس IRNASANANDAJ@ و اینستاگرام هم به آدرس IRNAKURD در دسترس است.
گزارش این رویدادهای خبری به همراه گزارش تصویری آن ها و اخبار متنوع دیگر، هر روز بر روی خبرگزاری جمهوری اسلامی استان کردستان (ایرنا) به آدرس http://www.irna.ir/kurdistan منتشر خواهد شد.
خبرنگار: عبدالله رحمانی**انتشار دهنده: امید بهمنی
3020/ 6108انتهای پیام /*


پاسخ دهید