ساخت برخی مدارس بدون بررسی نیازها انجام شده استبه گزارش ایرنا، ابوالقاسم پالیزگیر شامگاه یکشنبه در شورای آموزش وپرورش ساوجبلاغ افزود: لازم است برای ساخت مدارس ابتدا نیاز سنجی و جانمایی شود و سپس اقدام به ساخت مدرسه کرد.
وی گفت: ساخت مدارس خیرساز دربرخی مناطق بدون درنظر گرفتن اولویت وتراکم دانش آموزی انجام شده که باید تمهیدات وهماهنگی های لازم برای جانمایی مناسب تر به عمل آید.
وی درخصوص بدهی مدارس به ادارات خدمات رسان گفت:درصورت مشکل بدهی وقطع انشعابات خدماتی برای مدارس لازم است تا براساس اولویت بندی، موارد شناسایی شده و نسبت به پرداخت هزینه و رفع مشکل انشعاب اقدام شود.
فرماندار ساوجبلاغ از دستگاه های اجرایی و اداری خواست اقلام مازاد اداری را در اختیارمدارس قرار دهند.
عیسی بابالو رئیس آموزش وپرورش ساوجبلاغ دراین نشست گفت: امسال 50 هزار نفر ساعت آموزش ضمن خدمت برای کارکنان این اداره پیش بینی شده که قسمتی از آن تاکنون محقق شده است.
وی از مرمت وبازسازی مدرسه شهرک ابریشم توسط خیر و کسب رتبه اول جشنواره تدریس درسطح کشورتوسط یکی از معلمان ساوجبلاغی خبر داد.
6155/1535 خبرنگار: مریم صوفی **انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*


پاسخ دهید