عقب ماندگی های حوزه سوادآموزی جبران شودبه گزارش ایرنا، آیت الله علیرضا اعرافی روز دوشنبه در دیدار علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، افزود: شاخص های پیشرفت ایران بر اساس ارزش های دینی، فرهنگی، ملی و اجتماعی است و سواد نقش بسزایی در این شاخص ها و جایگاه ایران دارد.
وی با بیان این که برای جبران این عقب ماندگی ها باید کار مطالعاتی صورت گیرد و راهکارهای مفید و موثر در این راستا اجرایی شود، افزود: اجرای طرح های ابتکاری در این عرصه، حرکت نهضت با نگاه به توانمندی ها و فرهنگ جامعه، برآورده کردن نیاز سوادآموزان و تربیت معلم طلبه را از جمله اقداماتی برشمرد که می تواند در افزایش سوادآموزی میان اقشار جامعه موثر باشد.
وی از اهتمام نهضت سوادآموزی تشکر کرد و گفت: حوزه علمیه ملتزم به راهبرد کلانی است که براساس آن مدافع سوادآموزی، ارتقاء سواد و ارتقاء توانمندی های شغلی، فرهنگی و دینی است.
اعرافی تاکید کرد: حوزه علمیه متناسب با وظایف خود باید با آموزش و پرورش هم افزایی داشته باشد که این همکاری باعث رشد مثبت سوادآموزی در کشور می شود.
وی گفت: حوزه علمیه آمادگی دارد تا از روحانیان تبلیغی برای فرهنگ سازی در امر ارتقاء سواد در کشور کمک بگیرد و در همین راستا مبلغان خارجی را نیز برای فرهنگ سازی در کشورهای خود تربیت کند.
وی با بیان این که ویژگی حوزه انقلابی و پاسخگو، حمایت از رشد و پیشرفت جامعه در همه ابعاد است، ادامه داد: سوادآموزی به عنوان حق عمومی و اجتماعی شهروندان است که باعث ارتقاء جایگاه ایران در جهان می شود و از ارزش بالایی برخوردار است.
مدیر حوزه های علمیه گفت: در مرکز آموزش زبان جامعه المصطفی ده ها هزار تن از 130 کشور جهان زبان فارسی آموزش می بینند و متناسب با سن آن ها محتواهای آموزشی با نگاه فرهنگی، اخلاقی و معنوی تولید می شود.
وی افزود: سازمان نهضت سوادآموزی باید با مشارکت جامعه المصطفی نسبت به باسواد کردن خانواده های طلاب خارجی مقیم قم نیز اقدام کند.
هشتم سپتامبر مصادف با 17 شهریورماه روز بین المللی سوادآموزی نامگذاری شده که شعار امسال «سوادآموزی در دنیای دیجیتال» است.
/2085/ 6133/ خبرنگار: سمیه حیدری **انتشار- جعفرمسلمیانتهای پیام /*


پاسخ دهید