مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی: کمک به مدارس نباید به اجبار دریافت شودبراتعلی حاتمی پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مدیران مدارس نباید مبالغ کمک به مدارس را با اجبار جمع آوری کنند.
وی افزود: مدیران می توانند برای اداره مدارس، کمک های مردمی را جمع آوری کنند البته این امر با هماهنگی انجمن اولیا و مربیان انجام می شود.
حاتمی تاکید کرد: جمع کردن این کمک های مردمی نباید مانع از ثبت نام دانش آموزان باشد و نباید به اجبار دریافت شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود در باره آمادگی مدارس برای بازگشایی در سال تحصیلی جدید گفت: آمادگی مدارس در مانوری که در چند روز اخیر برگزار شد مورد بررسی و رصد قرار گرفته است.
وی هماهنگی برای تهیه لباس های فرم مدارس در داخل استان و رایزنی برای سرویس مدارس را از دیگر اقدامات برای سال تحصیلی جدید عنوان کرد.
حاتمی تصریح کرد: در تابستان امسال تمام مدارس ما به نوعی کارگاه شده و عرصه ساخت و ساز و تعمیرات بودند.

* اختصاص 5 درصد از عوارض شهرداری به آموزش و پرورش
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود درباره اختصاص 5 درصد از درآمد شهرداری ها از محل عوارض ساختمانی گفت: مبالغی از محل 5 درصد سهم آموزش و پرورش به دست می رسد اما برای ما مشخص نیست این مبالغ، معادل سهم ما هست یا نیست.
وی تصریح کرد: میزان پرداختی به حساب آموزش و پرورش از محل 5 درصدی درآمدهای عوارض شهرداری باید شفاف شود.
وی گفت: شهرداری ها موظف هستند نسبت به وصول عوارض مصوب و واریز به حساب معین خزانه اقدام کنند اما نمی دانیم مبلغی که به آموزش و پرورش از این منابع داده می شود، معادل سهم از عوارض شهرداری هست یا نیست.
سرپرست شهرداری بجنورد نیز در این باره گفت: طبق قانون، وقتی شهرداری ها پروانه ساختمانی صادر می کنند باید پنج درصد از عوارض پذیره، عوارض تفکیک و عوارض نوسازی را به حساب خزانه واریز کند تا به آموزش و پروش تخصیص داه شود.
محسن تیمورزاده اظهار کرد: ما تمام سهم آموزش و پرورش را به خزانه واریز می کنیم اما شهرداری از میزان موجودی اطلاعی ندارد و تخصیص منابع به آموزش و پروش نیز با خزانه است.
استان خراسان شمالی 62 هزار دانش آموز در مقاطع گوناگون تحصیلی دارد.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی ? @IRNABOJNURD پیگیری کنید.
7185/ 6042 خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید