معاون وزیرجهادکشاورزی: نقشه مدیریت علف های هرز تدوین می شودبه گزارش خبرنگار ایرنا اسکندر زند روز یکشنبه در هفتمین همایش ‘علوم علف های هرز ایران’ در تالار خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ به اهمیت داده ها و اطلاعات اولیه در مدیریت علف های هرز و بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهارداشت: در نقشه راه این بخش تناوب و نوع پوشش گیاهی علف های هرز گردآوری و براساس آن برنامه ریزی می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین برگزاری همایش های این گونه را در جهت کاهش معضلات بخش کشاورزی بیان کرد و یادآور شد: نقشه مدیریت علف های هرز به کم کردن مشکلات حوزه کشاورزی کمک خواهد کرد.
وی یکی از ضرورت ها را نیز افزایش اثربخشی تحقیقات کشاورزی بیان کرد وافزود: داده های علمی و مقالات ما ورودی محور به بخش کشاورزی است و ما در مرکز تحقیقات به دنبال خروجی یافته های علمی و اجرایی شدن آن هستیم.
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور همچنین گفت که امروزه برای بیشتر مشکلات کشاورزی در کشور راهکار داریم و امید می رود که بسیاری از آن عملیاتی گردد.
وی همچنین با بیان اینکه با انقلاب تکنولوژی، علم به سرعت رو به رشد است، افزود: نباید از علم روز و دانش و تکنولوژی در حوزه های مختلف عقب بمانیم.
3014/1648
خبرنگار: مجید میهن دوست ** انتشار: پری سالارنیاانتهای پیام /*


پاسخ دهید