نماینده مجلس: شرایط حضور و استقرار سرمایه‎گذاران در اردستان تسهیل شود

پاسخ دهید