کلانتری: زمان ولخرجی آب گذشته استبه گزارش خبرنگار ایرنا، عیسی کلانتری روز دوشنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی استان کرمانشاه به اجرای طرح گرمسیری استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: دولت برای تامین آب مورد نیاز کشاورزان غرب این استان سرمایه گذاری کلانی کرده و این آب باید در اختیار کشاورزانی قرار داده شود که از آن بهترین بهره وری را داشته باشند.
او گفت: آب را نباید در اختیار افرادی قرار دهیم که دانش و علم کشاورزی ندارند و هزینه های زیادی را به بخش آب تحمیل می کنند و تولیدات آنها تناسبی با میزان آب مصرفی نداشته باشد.
وی تاکید کرد: مجموعه مدیریتی استان کرمانشاه برای تعریف یک الگوی نظام بهره برداری در مناطق سرپل ذهاب و قصرشیرین که سامانه گرمسیری در آنجا اجرا شده است از دانش و فناوری یک شرکت خارجی بهره می گیرد، چرا که در زمینه دانش و فناوری در حوزه کشاورزی ضعیف هستیم.
او گفت: به اعتقاد بنده از کشاورزانی که می خواهند از آب طرح گرمسیری برای کشاورزی استفاده کنند باید به ازای هر مترمکعب هزار ریال اخذ شود تا بیشتر قدر آب را بدانند.
کلانتری تاکید کرد: در زمینه استفاده از آب در کشور اکنون مشکل داریم و باید کشاورزان را در راستای استفاده درست از آب آموزش دهیم.
وی همچنین اظهار کرد: در ایران در حوزه انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی پژوهشی به مزرعه ضعیف عمل کرده ایم که پیشنهاد می کنم در استان کرمانشاه برای رفع این ضعف از دانش و فناوری یک شرکت خارجی بهره بگیریم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه تاکید کرد: در استان کرمانشاه تولیدات را به منظور کاهش هزینه ها و افزایش ارزش افزوده باید به صورت زنجیره پیوسته با هم دید.
کلانتری همچنین با بیان اینکه در استان کرمانشاه توسعه گلخانه در اولویت قرار گرفته است گفت: ابتدا باید مصرف صحیح آب در راستای بهره وری بیشتر مورد توجه جدی باشد تا بتوان از طرح های گلخانه ای بیشترین بهره را برد.
او به توجه ویژه به بازاریابی محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه تاکید کرد و افزود: باید به سمت تولید محصولات صادرات محور رفت و محصولاتی تولید کرد که بتوانیم در بازار خارجی توان رقابت داشته باشیم .
استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه از پروژه گرمسیری به عنوان یکی از بزرگترین طرح های آبی کشور یاد کرد و گفت: هزینه های کلانی برای انتقال آب رودخانه سیروان به دشت های گرمسیری شهرستان های غرب استان انجام شده است .
اسدااله رازانی در ادامه افزود: به دنبال طراحی یک نظام بهره وری مناسب در حوزه کشاورزی هستیم که بهترین و بیشترین بهره وری از این آب انتقال یافته را ببریم.
عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه در سفری یک روزه به استان کرمانشاه در نوبت صبح چند طرح کشاورزی را افتتاح و در جلسه کارگروه آب و کشاورزی استان نیز شرکت کرد و بعداز ظهر هم شرکت در جلسه شورای اداری و نشست با خبرنگاران از دیگر برنامه های او در این سفر است.
3033/1772 *خبرنگار: فرزاد نویدی **انتشار: مجید ملازادهانتهای پیام /*


پاسخ دهید